Dvopređne čarape: Jedinstveni simbol Srbije koji zaslužuje da bude zaštićen kao nacionalni brend

 

 

Dvopređne čarape jedan su od nacionalnih simbola Srbije i autentičan predmet knjaževačkog i timočkog kraja. Izrađuju se tehnikom pletenja vune, na pet igala.

U samoj njihovoj izradi uvek se koriste tradicionalne boje, pa se vuna boji na starinski način. Pletu se od vrha stopala prema peti. Od mašte pletilja zavisi kakve će se šare naći na čarapama. Obično su to motivi iz prirode: ptice, cveće, zvezde, a na nekima ima i geometrijskih figura.

Danas u selima ima malo sačuvanih dvopređnih čarapa i tek poneka žena zna njihovu tehniku pletenja. Za pletenje jednog para dvopređnih čarapa potrebno je sedam radnih dana, ako se dnevno plete po 10 sati. Od drugih vunenih čarapa dvopređne se u mnogome razlikuju po načinu proizvodnje tj. pletenja, po kom su i dobile ime. Pletu se od dve niti crne i crvene boje koje daju osnovnu ornamentiku-šaru, a jarke prirodne boje koriste se za bogate ukrase.

Dvopređne čarape su deo narodne nošnje timočkog kraja na kojima je, kao ni na jednom delu nošnje, dolazilo do izražaja stvaralaštvo i umešnost pletilje, a imale su i izuzetnu praktičnu primenu. Predstavljale su luksuzan predmet, činile važan deo miraza, kao i opreme koja je pratila pokojnika, a nosile su se u najsvečanijim prilikama. I danas, s obzirom na količinu truda kog je potrebno uložiti za njihovu izradu, prodaju se po cenama od 3000 dinara pa naviše.

Dvopređne čarape za muškarce i žene, kao i za devojke i decu razlikuju se po šarama. Najlepše šare nalazile su se na vidljivim delovima, ali neretko su ukrašavani i ostali delovi čarapa.

U Zavičajnom muzeju Knjaževac kao stalna postavka mogu se videti dvopređne čarape iz perioda od 18. do 20. veka. Ova u svetu jedinstvena zbirka broji blizu hiljadu pari čarapa, a najveći broj čarapa prikupio je i zaveštao Muzeju bračni par Vidosava i Svetozar Popović, koji su bili učitelji u staroplaninskim selima, još pre Drugog svetskog rata.

Osim što su praktičan i dekorativan predmet, one su izvor za proučavanje ornamentike, šara i motiva u srpskom folkloru.

20.11.2019.

Izvor: opanak.rs

Share This