NajStudent.com

NajStudent.com je sajt koji pruža informacije o stipendijama, praksama, postdiplomskim studijama, studentskim putovanjima i vannastavnim aktivnostima, i namenjen je studentima koji žele da putuju, usavršavaju se i napreduju.

NajStudent.com pruža prilike studentima koji žele da dodatno razvijaju sopstvene potencijale i proaktivno pristupaju svojoj karijeri.

NajStudent.com želi da kod studenata podstakne proaktivan pristup studiranju kroz dodatno sticanje znanja kako bi se bolje pripremili za izlazak na tržište rada.

Takođe, NajStudent.com teži da razvije samoinicijativu studenata i pomogne im u ostvarivanju svojih ambicija kroz širenje vidika i sticanje iskustava na lokalnom i internacionalnom nivou, predstavljajući učenje kao zabavan, aktivan i dinamičan proces.

Telefon: 024/4156-214
Fax: 024/4155-612
E-mail: kontakt@NajStudent.com

Web adresa: www.najstudent.com

Share This