Mi stvaramo neki rok pun optimizma, radosti, prirodnosti, dakle života. Pokret “Neki rok” ima za cilj stvaranje novog sistema vrednosti kod mladih ljudi, da ih navede da idu linijom većeg otpora, u cilju duhovnog osposobljavanja. Veliku ulogu u svemu tome ima muzika, koju, pored ostalog, želimo da koristimo kao alat. U tom cilju smo napravili svoju listu pesama, za koje smatramo da, kod mladih ljudi, mogu da pokrenu nešto. To su pesme koje promovišu naše, odnosno, ciljeve pokreta. Listu smo nazvali jednostavno. Neki rok hitovi.

Share This