ASTRA

ASTRA je nevladina organizacija koja radi na suzbijanju trgovine ženama u našoj zemlji.

Incest Trauma Centar – Beograd

Incest Trauma Centar – Beograd od 2016. god. realizuje Kampanju protiv seksualnog zlostavljanja dece “I JA SAM UZ TEBE!”

Omladina JAZAS-a

Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side je nevladina humanitarna organizacija, osnovana 1991. godine sa jedinim ciljem da se bori protiv ove opake bolesti.

Sport za sve

Svetski pokret masovnog sporta i rekreacije koji od 1969. godine funkcioniše u više od sto zemalja, na pet kontinenata…

Nurdor

Nurdor olakšava živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.

Udruženje studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom

Čep za hendikep

Misija udruženja je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i zalaganje za ostvarivanje punog potencijala svake osobe sa invaliditetom.

Crveni krst Srbije

Crveni krst Srbije je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i jedinonacionalno društvo u Republici Srbiji.

Trojka iz bloka

Trojka iz bloka je sportsko-humanitarni projekat Humanitarne organizacije Srbi za Srbe, čija je misija da renovira i gradi kupatila za višedetne porodice, kroz turnir u brzom šutiranju trojki, koji je postao svetski poznat spektakl koji se košarkom bori protiv siromaštva.

Prijatelji dece Srbije

Udružene Prijatelji dece Srbije je osnovano 1990. godine da bi ostvarivalo ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu.

Sloboda za životinje

Udruženje za zaštitu i prava životinja ”Sloboda za životinje” je neprofitna nevladina organizacija bez stalnih izvora prihoda i bez radnih mesta tj. nema zaposlene ljude.

Novi optimizam

Pokret “Novi optimizam” je nastao iz višegodišnjih aktivnosti ljudi okupljenih oko zrenjaninskog “Zelenog Zvona”, pozorišnog kluba i svojevrsnog nezavisnog kulturnog centra (1991-2016).

Krovna organizacija mladih Srbije

KOMS je zagovaračka platforma koja zastupa interese mladih, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rešenja u cilju unapređenjapoložaja mladih kroz razvijanje strateških partnerstava, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i jačanje kapaciteta organizacija članica i drugih subjekata omladinske politike.

NajStudent.com

NajStudent.com je sajt koji pruža informacije o stipendijama, praksama, postdiplomskim studijama, studentskim putovanjima i vannastavnim aktivnostima, i namenjen je studentima koji žele da putuju, usavršavaju se i napreduju.

Pokreni se za nauku

Kompanija Filip Moris u Srbiji i Centar za razvoj liderstva su 2015. godine pokrenuli program #PokreniNauku kako bi podržali mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji u realizaciji naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Prevent

Udruženje „Prevent“ osnovano je 2004. godine inicijativom mladih ljudi: studenata, srednjoškolaca i lekara sa ciljem unapređenja kvaliteta života ljudi, posebno mladih u riziku i marginalizovanih populacija.

Isključi nasilje

U cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama, decom i starima nužno je imati dobar zakonski okvir, koji je usaglašen sa međunarodnim konvencijama i standardima.

Centar DBA

Centar DBA je organizacija koja se bavi razvojem i unapredjenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane.

UNICEF

Cilj UNICEF-a je jasan: obezbediti da deca ostvare svoje pune potencijale. Ne samo jedno dete nego sva deca. Ne samo danas nego svaki dan.

Budi human

Ova fondacija je jedinstvena u celoj Srbiji. Pre svega zbog toga što daje jednake šanse svima kojima je pomoć potrebna, a sa druge strane davaocima sredstava pruža sigurnost da će pomoć otići onima kojima je namenjena.

Share This