Sedeća antropomorfna figurina žene sa bebom u naručju

 

 

Vinčanska kultura, razdoblje neolita – mlađeg kamenog doba, oko 4500 godina pre nove ere, pronađena u ostacima velikog neolitskog naselja na arheološkom lokalitetu Drenovac kod Paraćina, centralna Srbija.
Obe figurine imaju tipične odlike vinčanske umetnosti – bademaste oči, trouglastu glavu, ravno lice, sa izraženim nosem, linearne ornamente na telu koji predstavljaju odeću i rupice na glavi.

Drenovac je jedan od najvećih neolitskih lokaliteta na Balkanu i pokriva površinu veću od 40 hektara. Istraživanjima su otkriveni ostaci naselja koje datira iz ranog neolita (protostarčevačka faza, oko 6200 godina pre nove ere) i kasnog neolita (Vinčanska kultura, 5200 – 4500 godina pre nove ere), a kulturni sloj je dubok 6.5 metara.

Neolitsko naselje u Drenovcu je bilo veoma napredno i organizovano, sastojalo se od velikog broja kuća, koje su građene na malom odstojanju u pravilnim redovima.

Kuće su bile pravougaone, a neke su imale i spratnu konstrukciju. Većina istraženih kuća je uništena u požaru, čiji uzrok nije utvrđen, a u njima su arheolozi pronašli brojne primerke antropomorfnih i zoomorfnih figurina, žrtvenika, grnčarije, peći, alata i nakita.

Vinčanska kultura nam je ostavila mnoge originalne i zanimljive umetničke forme, naročtio antropomorfne figurine, prosopomorfne poklopce, žrtvenike i finu ukrašenu grnčariju.

Vinčanska kultura je bila veoma napredna, poznata je po organizovanim naseljima, prefinjenoj umetnosti i ranoj eksploataciji metala, odnosno bakarne rude. Nastariji tragovi metalurgije u Evropi potiču sa nekoliko lokaliteta Vinčanske kulture u Srbiji, poput Pločnika, Belovoda i Rudne glave.

21.01.2020.

Izvor: Paraćin In

Share This