Spektakularno otkriće arheologa u ataru sela Vitkovo kod Aleksandrovca

 

 

Pola veka posle pronalaska tri monumentalne figurine Župskih Venera, na arheološkom lokalitetu Vitkovo, pronađena je još jedna, po dimenzijama možda i najveća, za koju se procenjuje da je stara skoro 6.000 godina.Osim Venere u istom iskopu pronađen je žrvanj za mlevenje hrane, kao i ostaci peći, odnosno deo nekadašnjeg domaćinstva.

Boginja plodnosti od pečene gline, koja pripada Vinčanskoj kulturi, odnosno periodu mlađeg neolita, je otkrivena poslednjeg dana zaštitnih istraživanja, zbog izgradnje lokalne kanalizacije.Naime, Vitkovačko polje je lokalitet koji je zaštićen i bilo kakva građevinska aktivnost na zaštićenoj zoni podrazumeva prethodno izvršena zaštitna arheološka istraživanja. JKP “Aleksandrovac” je investitor arheoloških istraživanja, jer je selu trebala kanalizacija, pa su u skladu sa zakonom, arheolog Sanja Crnobrnja Krasić i njene kolege izašle na teren da istraže trasu buduće kanalizacije.

Originali prethodno otkrivenih skulptura, Lady of Aleksandrovac, Venus de Župa, Madam de Vitkovo, koje su izlagane u Kopenhagenu, Londonu i Nici čuvaju se u Zavičajnom muzeju. Zavičajni muzej Župe – Aleksandrovac zvanično je otvoren 27. januara 1992. godine i do danas je zauzeodostojno mesto i ugled u stručnim krugovima, naučnoj i široj javnosti i postao afirmisana institucijau oblasti zaštite kulturnih dobara i pravi reprezent opštine Aleksandrovac u širim kulturološkim okvirima.

„Smatra se zapravo da je verovatno Vitkovačko polje religiozni centar Vinčanske kulture. Akademik Borisav Jovanović je rekao da je lokalitet Vitkovačko polje pronađen pre Vinče da bi se kultura svakako zvala Vitkovačka“, naglašava arheolog Sanja Crnobrnja Krasić, viši kustos Zavičajnog muzeja Župe na lokalitetu Vitkovačko polje, 4 kilometra od Aleksandrovca Župskog.

Osim epohe neolita, u arheološkoj postavci Zavičajnog muzeja Župe nalazi se još nekoliko vrednih eksponata iz kasnijih perioda, a široj javnosti najpoznatija je bronzana sekira i rimski ratnički posaj sa lokaliteta Ivkovića kuće.

S obzirom na to da od sedamdesetih godina nalazište u Vitkovu na 120 hektara nije istraživano, Župljani se nadaju da će ih najnovije otkriće još jednom dovesti u žižu svetske naučne javnosti i omogućiti podršku nadležnih institucija.

13.08.2019.

Izvor: www.rts.rs

Share This