CEPORA

CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine. Njihova vizija je da svako dete ima optimalne uslove za pozitivan razvoj.

Do sada su realizovali preko 40 projekata usmerenih na prevenciju problema ponašanja i podsticanje pozitivnog razvoja dece i omladine;

Evaluirali su edukativni materijal za preko 30 tema (kurikulumi, scenarija i vodiči);

Već pet godina kontunirano rade sa decom bez roditeljskog staranja koja su na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd;

Kreirali su i izveli 9 interaktivnih predstava sa decom i mladima;

Obučili su preko 100 stručnjaka za razvojno-preventivni rad;

Održali su 2.000 tematskih predavanja;

Održali su 3.500 radionica;

Održali su 1.000 foksu-grupnih intervjua i učesničkih grupa;

U aktivnostima je do sada učestvovalo 9.000 dece i mladih.

Web adresa: cepora.org

Share This