Izložba “Eksperiment objekta” Strahinje Zoćevića u Galeriji DOB

 

Foto: promo

Vajar Strahinja Zoćević svojom prvom samostalnom izložbom pod nazivom „Eksperiment objekta“ predstaviće se u Galeriji Doma omladine Beograda u periodu od 31. oktobra do 12. novembra. Zoćević je umetnik u čijem je stvaralaštvu okosnica eksperiment, a upotreba najrazličitijih skulpturalnih materijala prateći okvir njegovog umetničkog promišljanja.

Igra kao osnova kreativnog stvaralaštva je prepoznatljiva odlika Strahinjinih radova kroz koju on osvaja neophodan prostor za preispitivanje sopstvenih i umetničkih granica. Vrlo uspešnim objedinjavanjem forme, teme i materijala, umetnik predmetima i sadržajima iz svakodnevice daje novi život i značenje zahvaljujući njegovoj duboko intuitivnoj prirodi i sklonosti ka organskim oblicima. Bez eksperimenta objekta, šta god taj objekat bio, kao i rizika koji uz to ide, nema životne vitalnosti, a samim tim i osvajanja novih umetničkih prostora.

Eksperiment objekta

Izložba Eksperiment objekta predstavlja seriju radova u kojima vajar propituje granice i mogućnosti skulpture, jaz između svakodnevnog i umetničkog, tradicionalnog i savremenog. Narativni tok izložbe je višeslojan, on seže od korišćenja svakodnevnih predmeta kao polazišta za umetnički rad, do neiscrpne teme organskih oblika i inspiracije iz prirode.

Likovna poetika nastala iz duboke privrženosti materijalima, pruža posmatraču osoben umetnički izraz u kojem sve deluje monumentalno, stameno, jasno i postojano. Eksperimentisanje sa materijalima i želja da ih gotovo dečijom radoznalošću preobrazi u umetnički predmet, ne treba da čudi, jer dok god se čovek sučeljava sa materijalnim svetom imaće želju da ga oblikuje i prilagodi sopstvenim potrebama. Međutim, odmah je uočljiva umetnikova tendencija da pažljivo odabranu temu dovede u svojevrsnu vezu sa materijalom kojim je predstavlja. Kod skulpture Pečenje-Pečena svinja/glina, sama priroda upotrebljenog materijala (terakota) uslovila je pečenje u samom postupku nastanka dela, a time i imitaciju procesa upotrebe predstavljene životinjske glave, koja na ovom podneblju nosi niz simboličkih značenja. Načinom obrade skulpture gde su boja i vidljivi potezi glavni element, umetnik je omogućio materijalu da sam progovori.

Pasulj / Bubreg u kamenu je skulptura kompaktne i jezgrovite forme, izrađena u granitu, a koja punim i zaobljenim volumenom nagoveštava plod, seme, rađanje. Istovremeno, ona evocira na ikoničnu skulpturu Cloud Gate u Čikagu i njenu besprekornu konkavnu površinu. Svesno ili nesveno, radovi apsorbuju i aludiraju na različite reference u istoriji umetnosti, što doprinosi složenosti i višeslojnosti značenja. Zapitanost nad temama o postanku, plodu i samom životu, prisutna je i u radovima od drveta Seme i Oraj. No, umetnik se ne ograničava samo na korišćenje prirodnih materijala, već eksperimentiše i sa gazom i lateksom.
Hemijiski obrađeni materijal iskorišćen je u svrhu dodatnog naglašavanja kontrasta između priode i ljudske intervencije. Raznolikost i raznovrsnost upotrebljenih materijala, kao i tematski okvir u kome glavnu ulogu zauzimaju elementi pozajmljeni iz prirode i svakodnevice, zajedno se dopunjuju i time dokazuju beskrajne mogućnosti umetničkog izražavanja.

Strahinja Zočević, uporno – kako samo vajar može, traga, oživljava i ovladava materijalima, dok posmatraču ostavlja da doživi, upije i oseti stvaralaštvo kao osnovni prirodni proces.

30.10.2023.

Share This