Omladina JAZAS-a

Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side je nevladina humanitarna organizacija, osnovana 1991. godine sa jedinim ciljem da se bori protiv ove opake bolesti. Od svog osnivanja pa do danas ona je bila i ostala jedina organizacija ovakve vrste na teritoriji Jugoslavije.

Uporedo sa razmerama koje je problem side zauzimao u Jugoslaviji, rastao je i broj članova JAZAS-a koji danas broji preko 3500. Medu njima veliki deo čine profesori, lekari, zdravstveni radnici, umetnici kao i mnogi drugi koji žele da kroz članstvo u ovoj organizaciji daju svoj doprinos u ostvarenju njenih ciljeva.

U Izvršnom odboru JAZAS-a nalazi se najveći broj stručnjaka koji se bave problemom AIDS-a u Jugoslaviji.

Od 1994. godine u okviru JAZAS-a osnovana je i sa radom počela Omladina JAZAS-a. Ona danas predstavlja najbrojniji i najaktivniji deo organizacije koji okuplja mlade ljude, mahom studente i srednjoskolce.

U svom radu Omladina JAZAS-a je potpuno nezavisna od ostalog dela organizacije i to kako u kreiranju tako i u realizaciji svojih aktivnosti.

Celokupan rad Omladine JAZAS-a ostvaruje se kroz dva polja delovanja:

  • rad na prevenciji side i ostalih polno prenosivih bolesti (u daljem: PPB)

  • rad na pomoći osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, njihovim porodicama i okruženju.

Preventivne aktivnosti Omladine JAZAS-a namenjene su:

  • osobama različitih seksualnih orijentacija

    – heteroseksualcima

    – homo/biseksualcima

  • osobama koje rade u seksualnoj industriji

  • uživaocima narkotika

  • zdravstvenim radnicima

Preventivni aspekt delovanja Omladina JAZAS-a realizuje kroz kontinuirani rad na podizanju nivoa znanja i izmeni stavova i ponašanja ljudi, a u vezi sa HIV/AIDS-om.

Pored rada na prevenciji podjednako važan aspekt našeg delovanja predstavlja i pomoć osobama koje žive sa HIV/AIDS-om ili su na neki drugi način pogođene njime.

Više informacija o Omladini JAZAS-a možete saznati:

Omladina JAZAS-a

27. marta 35

11 000 Beograd

Tel: 011/3248-235

E-mail: office@jazas.rs

             aidsinfo@jazas.rs

Web adresa: www.jazas.rs

Share This