Kuća dobrih ljudi

“Nastali iz inata i besa. Iz nezadovoljstva životom na našem meridijanima. Životom naroda zbog sveopšte krize. Zbog nemoći ljudi koji ih vode a koji nisu u stanju da pomere i povedu narod ka boljem, ne sutra nego već danas.“
Tugomir

Udruženje građana KućaDobrihLjudi je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapredjenja svih pozitivnih životnih aktivnosti.
Ciljevi KućeDobrihLjudi su:
– saradnja sa zdravstvenim, obrazovnim i humanitarnim organizacijama, raznolikim ustanovama i institucijama da učinimo život ljudima što ispunjenijim, korisnijim, svestranijim i lakšim tako da se što bezbolnije i uspešnije prebrode svi životni problemi kako bi krenuli u sigurniju i perspektivniju budućnost
– pomoći da pojedinci i građani učine korak napred za ostvarivanje svojih ciljeva
– da učestvuju u uređenju i stvaranju boljeg životnog standarda
– aktivno učestvovati u projektima zaštite čovekove okoline, razvoja ekološke svesti i kulture
– aktivna saradnja sa svim međunarodnim i nevladinim organizacijama i udruženjima građana
– uspostavljanje novih veza i partnerstava u realizaciji konkretnih projekata kroz državne i nedržavne institucije
– borba protiv materijalnog i duhovnog siromaštva
– unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi
– podsticanje građana da učestvuju u razvoju zajednice i društva u celini
– potpomaganje razvoja kulturne, humanističke, naučne i filozofske misli
– povećanje kulturnog nivoa društva.
Svoje ciljeve KućaDobrihLjudi realizuje se kroz:
– organizovanje manifestacija, seminara, simpozijuma, konferencija, skupova, tribina, putovanja, kolonija, izložbi, koncerata, promocija i istraživanja u svim oblastima koja unapredjuje pozitivne životne aktivnosti
– izdavanje brošura i drugih publikacija u svim oblastima koja unapredjuje pozitivne životne aktivnost

– uspostavljanje i vođenje veb prezentacija radi prezentovanja aktivnosti udruženja
– blagovremeno obaveštavanje zainteresovane javnosti o dešavanjima vezanih za ciljeve i zadatke KućeDobrihLjudi
– druge programe i projekte ostvaruje u cilju unapredjenja svih pozitivnih životnih aktivnosti.

Web adresa: www.kucadobrihljudi.com

Share This