Mortal Kombat, Čaurnica, Kragujevac, 12.10.2019  kroz objektiv Lakija Lazarevića.

Share This