Narodno stvaralaštvo ispoljava se u dva vida: u smislu umetničkog stvaralaštva (bajke, pesme, poslovice), koje se prenose preko usmenog predanja, s kolena na koleno, i neka vrsta primenjene umetnosti, izražene u vidu domaće radinosti u vezi sa predmetima i svakodnevnim potrepštinama, a naročito s odnosom na tkalačku veštinu (ćilimovi, torbe, drugi ukrasni predmeti) ili razne vrste pletenja (naročito ukrašenih šarapa). Naš zadatak i obaveza je da ono što nam je od predaka ostalo sačuvamo i prenesemo svojim potomcima. Da kroz materijalnu i nematerijalnu baštinu očuvamo tradiciju i kulturu našeg naroda. Budimo potomci da bi bili preci!

Šare na ćilimu

Šare na ćilimu

Za ćilime nastale u Srbije se može reći da su to tkanine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, na zavidnom nivou kvantiteta, kvaliteta, načina proizvodnje, ali i svega onoga što prati ovaj vid narodnog stvaralaštva kroz više vekova.

Epske narodne pesme

Epske narodne pesme

Epske narodne pesme su dobile ime od grčke reči epos, što znači reč, govor, priča. Za razliku od lirskih narodnih pesama u kojima se iskazuju osećanja u epskoj narodnoj pesmi se peva o nekom događaju.

Narodna književnost

Narodna nošnja

Narodne igre

Narodna verovanja i mitologija

Share This