Prijatelji dece Srbije

Udružene Prijatelji dece Srbije je osnovano 1990. godine da bi ostvarivalo ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu. Prijatelji dece Srbije su nastavili tradiciju organizacije Društvo za potpomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece, osnovane davne 1880. godine, što nas čini jednom od najstarijih organizacija za decu u Srbiji, a i u Evropi.* Sa entuzijazmom i žarom i danas okuplja one kojima je stalo do dece, njihovog vaspitanja i razvoja, kreativnog provođenja slobodnog vremena, zaštite i prava.

Opšta misija i cilj PDS-a je da doprinosi promociji i ostvarenju prava deteta i stvaranju uslova za bezbedno i srećno detinjstvo, za poštovanje položaja deteta u društvu, za slobodan i harmoničan razvoj sve dece u duhu naše tradicije i Konvencije UN o pravima deteta. Organizuje aktivnosti za decu i aktivnost dece (stvaralačke, igrovne, tehničke, rekreativne, humanitarne…).

PDS je asocijacija opštinskih organizacija koje postoje širom Srbije i neposredno rade sa decom gde god ona žive: u školama, predškolskim ustanovama, naseljima, mesnim zajednicama, u opštini. Čine je na dobrovoljnoj osnovi roditelji, nastavnici, stručnjaci koji se bave decom, eminentni naučnici, umetnici, javne ličnosti…

Udruženje Prijatelji dece Srbije, inicijator je i organizator mnogobrojnih aktivnosti i projekata u domenu zaštite prava dece, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu kao što su:

DEČIJA NEDELJA,
KNJIŽEVNA NAGRADA NEVEN,
BUKVAR DEČJIH PRAVA,
LOKALNE AKCIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA DETETA,
priznanje DOBRA IGRAČKA i MASLAČAK,
Takmičenje za najbolju dečju karikaturu Mali Pjer

PDS je i autor KODEKSA DECA I MEDIJI i KODEKSA O ZAŠTITI DECE OD POLITIČKIH ZLOUPOTREBA.

Prijatelji dece Srbije, kao deo savremenog društvenog sistema brige o deci, nastaviće da pomaže i doprinosi da svi akteri, na svim nivoima odluka i delovanja, prepoznaju decu kao aktivne učesnike u ostvarivanju njihovih prava, podstiče aktivniji pristup i kvalitetnije uslove za dalje unapređivanje položaja dece u društvu. I na taj način omogući njihov kvalitetniji, na svaki način bogatiji i srećniji život.

PDS je članica NAPOR-a i Mreže organizacija za decu Srbije – MODS.

Prijatelji dece Srbije

Tel: 011/33 43 135, 011/33 43 247
Faks: 011/33 43 752
E-mail adresa: pds@eunet.rs

Web adresa: www.prijateljidece.org

Share This