Sigurna kuća

Bez obzira šta nasilnik ili drugi govorili, Vi, Vaše ponašanje ili drugi faktori nisu uzrok nasilja i niko nema prava da Vas povređuje! Stres, ljutnja, pritisak na poslu, pritisak što je bez posla, nedostatak novca, alkohol… su samo izgovori za nasilno ponašanje.

Nisi jedina.

Nasilje nad ženama je veoma često. Nema zemlje ni regiona u svetu u kome žene ne trpe nasilje. Gotovo svaka druga žena u Srbiji tokom svog života doživela je neki oblik nasilja. Svaka treća žena bila je žrtva fizičkog nasilja.

Nasilnik može biti svako: član porodice, poznata ili nepoznata osoba, bivši ili sadašnji partner, kolega sa posla, radnik u firmi, službenik neke institucije. Nasilnici pripadaju svim društvenim strukturama: različitih su profesija, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti.

Nasilje se može zaustaviti.

ZAPAMTITE žena nije kriva za nasilje koje trpi i ne treba da oseća sramotu ili stid da priča o tome i potraži pomoć.

Za nasilje je odgovoran nasilnik.

Mnogi od nasilnika su naučeni i veruju da imaju pravo da upravljaju životima žene i dece, odnosno da zahtevaju od njih ponašanje za koji oni smatraju da je ispravno. Nasilno ponašanje može biti i model koji su naučili u svojoj porodici, možda su i sami bili na taj način vaspitani ili može biti model koji su tokom odrastanja preuzeli i smatraju ga prihvatljivim.

Bez obzira na okolnosti, nasilje nema opravdanja.

Nasilje se veoma retko zaustavlja na jednom šamaru. Uprkos obećanjima da se nikad više neće dogoditi i različitim izgovorima, nasilje vremenom postaje sve češće i brutalnije, a žene sve slabije i bespomoćnije da mu se odupru.

Nasilje je naučeno i namerno ponašanje, koje može prekinuti samo nasilnik.

Partneri koji su nasilni obično se ne menjaju. Postoje programi za počinioce nasilja u okviru kojih se nasilnici suočavaju sa prirodom nasilja, posledicama koje proizvodi njihovo nasilno ponašanje i činjenicom da je nasilje jedino njihov izbor za koji su oni odgovorni i koje oni mogu da zaustave. U okviru ovih programa, muškarci koji se nasilno ponašaju uče šta je ravnopravna i nenasilna veza, kao i da od ovakvog odnosa i sami mogu dobiti više.

Neki od muškaraca koji učestvuju u ovom programu mogu promeniti svoje ponašanje i prestati da budu nasilni, neki mogu da prestanu da budu fizički nasilni, ali i dalje da koriste zastrašivanje i kontrolu prema svojim partnerkama, dok će neki nastaviti da koriste nasilje. Cilj ovih programa je da se smanji opasnost od nasilja.

Web adresa: www.sigurnakuca.net

Share This