Somborski edukativni centar

Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa.

Misija: Podrška i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa metodama neformalnog obrazovanja i senzibilisanjem lokalne zajednice za unapređivanje njihovog položaja putem društveno odgovornog aktivizma.

Ciljevi:

Unapređivanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa putem:

  • edukacija,
  • humanitarnog rada organizacije,
  • kvalitetnog provođenja slobodnog vremena,
  • afirmacije kulture i neformalnog obrazovanja, volonterizma, građanskog, studentskog i učeničkog aktivizma,
  • podsticanja i edukacije dece, mladih i marginalizovanih grupa da koriste sve svoje resurse u cilju ostvarivanja kako sopstvenih tako i potreba lokalne zajednice,
  • promovisanja vrednosti omladinskog rada i značaja zanimanja omladinski radnik
  • zaštite ljudskih prava i borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije
  • afirmacije ekologije, zaštite životne srednine i održivog razvoja

Web adresa: sec.org.rs

Share This