Budi human

Ova fondacija jedinstvena je u celoj Srbiji. Pre svega zbog toga što daje jednake šanse svima kojima je pomoć potrebna, a sa druge strane davaocima sredstava pruža sigurnost da će pomoć otići onima kojima je namenjena.

U Fondaciji se svima posvećuje jednaka pažnja, ne merimo tuđu muku i probleme, već preko sajta www.budihuman.rs građanima ostavljamo mogućnost da sami odluče kome će pomoći.

Takođe, zbog nekih situacija koje smo u prošlosti imali sa humanitarnim akcijama i donacijama koje smo kao društvo imali u prošlosti, preko sajta će svakodnevno moći da se vidi koliko je novca uplaćeno i koliko je još potrebno. Korisnici ni u jednom trenutku nemaju kontakt sa novcem, a na osnovu dostavljenih predračuna sakupljena sredstva se sa posebnog podračuna korisnika direktno uplaćuje naznačenim zdravstvenim institucijama kao pružaocima usluga. Svi podračuni korisnika su u vlasništvu Fondacije.

 

Web adresa: www.budihuman.rs

Share This