ASTRA

ASTRA je nevladina organizacija koja radi na suzbijanju trgovine ženama u našoj zemlji.

Incest Trauma Centar – Beograd

Incest Trauma Centar – Beograd od 2016. god. realizuje Kampanju protiv seksualnog zlostavljanja dece “I JA SAM UZ TEBE!”

Omladina JAZAS-a

Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side je nevladina humanitarna organizacija, osnovana 1991. godine sa jedinim ciljem da se bori protiv ove opake bolesti.

Sport za sve

Svetski pokret masovnog sporta i rekreacije koji od 1969. godine funkcioniše u više od sto zemalja, na pet kontinenata…

Nurdor

Nurdor olakšava živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.

Udruženje studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom

Čep za hendikep

Misija udruženja je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i zalaganje za ostvarivanje punog potencijala svake osobe sa invaliditetom.

Crveni krst Srbije

Crveni krst Srbije je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i jedinonacionalno društvo u Republici Srbiji.

Trojka iz bloka

Trojka iz bloka je sportsko-humanitarni projekat Humanitarne organizacije Srbi za Srbe, čija je misija da renovira i gradi kupatila za višedetne porodice, kroz turnir u brzom šutiranju trojki, koji je postao svetski poznat spektakl koji se košarkom bori protiv siromaštva.

Prijatelji dece Srbije

Udružene Prijatelji dece Srbije je osnovano 1990. godine da bi ostvarivalo ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu.

Sloboda za životinje

Udruženje za zaštitu i prava životinja ”Sloboda za životinje” je neprofitna nevladina organizacija bez stalnih izvora prihoda i bez radnih mesta tj. nema zaposlene ljude.

Novi optimizam

Pokret “Novi optimizam” je nastao iz višegodišnjih aktivnosti ljudi okupljenih oko zrenjaninskog “Zelenog Zvona”, pozorišnog kluba i svojevrsnog nezavisnog kulturnog centra (1991-2016).

Krovna organizacija mladih Srbije

KOMS je zagovaračka platforma koja zastupa interese mladih, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rešenja u cilju unapređenjapoložaja mladih kroz razvijanje strateških partnerstava, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i jačanje kapaciteta organizacija članica i drugih subjekata omladinske politike.

Startuj.com

Startuj.com je sajt posvećen mladima, njihovim interesovanjima i potrebama. Njihova misija je da u procesu zapošljavanja i razvoja karijere pruže podršku mladim ljudima. 

Pokreni se za nauku

Kompanija Filip Moris u Srbiji i Centar za razvoj liderstva su 2015. godine pokrenuli program #PokreniNauku kako bi podržali mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji u realizaciji naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Prevent

Udruženje „Prevent“ osnovano je 2004. godine inicijativom mladih ljudi: studenata, srednjoškolaca i lekara sa ciljem unapređenja kvaliteta života ljudi, posebno mladih u riziku i marginalizovanih populacija.

Isključi nasilje

U cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama, decom i starima nužno je imati dobar zakonski okvir, koji je usaglašen sa međunarodnim konvencijama i standardima.

Centar DBA

Centar DBA je organizacija koja se bavi razvojem i unapredjenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane.

UNICEF

Cilj UNICEF-a je jasan: obezbediti da deca ostvare svoje pune potencijale. Ne samo jedno dete nego sva deca. Ne samo danas nego svaki dan.

Budi human

Ova fondacija je jedinstvena u celoj Srbiji. Pre svega zbog toga što daje jednake šanse svima kojima je pomoć potrebna, a sa druge strane davaocima sredstava pruža sigurnost da će pomoć otići onima kojima je namenjena.

Osnovna škola „Dušan Dugalić“

Na teritoriji beogradske opštine Vračar, 1961.god. formirana je osnovna škola „Dušan Dugalić“. Danas se u njoj obrazuje i vaspitava 93 đaka sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Kuća dobrih ljudi

KućaDobrihLjudi, postoji da okupi dobre ljude da zajedno čine dobra dela.
Okupljaju ljude istih mišljenja, pozitivne energije, jasnih ciljeva i krstalno jasnog gledanja, otvorenog srca, dobrog duha, iskrenih misli…

Pažljivko

Uređenost i veličina jedne zajednice ogleda se u njenom odnosu prema najslabijima, a deca su svakako najslabiji i najranjiviji članovi društva. Stoga je i njihova bezbednost veliki izazov za sve, a posebno za one čiji je to profesionalni poziv.

Sigurna kuća

Bez obzira šta nasilnik ili drugi govorili, Vi, Vaše ponašanje ili drugi faktori nisu uzrok nasilja i niko nema prava da Vas povređuje! Stres, ljutnja, pritisak na poslu, nedostatak novca, alkohol… su samo izgovori za nasilno ponašanje.

Psihološko savetovalište za mlade

Psihološko savetovalište za mlade je volonterski projekat Novosadskog humanitarnog centra, u kojem psihoterapeuti – volonteri pružaju besplatne usluge emotivne podrške, psihološkog savetovanja i psihoterapije građanima Novog Sada.

Klikni bezbedno

Postoje određeni rizici upotrebe Interneta koje veliki broj korisnika nedovoljno ili uopšte ne poznaje. Mogu da budu ugroženi vaša privatnost i reputacija, opljačkan vaš novac na bankarskim računima, potrošeno vaše vreme kod Internet provajdera, onesposobljen vaš računar… 

Srbija u pokretu

Stvaranje jakog i odgovornog civilnog društva putem motivisanja pojedinaca da aktivno učestvuju u kreiranju promena koje će njihov život učiniti kvalitetnijim.

NORBS

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije – NORBS osnovana je 23. jula 2010. godine, kao savez udruženja koja se bave pitanjima osoba sa retkim bolestima i članova njihovih porodica.

SOS telefon

SOS za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu prvi put je otvoren 8.3.1990. na inicijativu grupe Žena i društvo (registrovan 10.11.1992). kao telefonska služba za pravnu i psihološku pomoć i podršku ženama i deci žrtvama nasilja. 14. oktobra 1999. je promenio naziv u SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja.

Pomoć deci

Nevladina, neprofitna organizacija koja radi od 2003. godine na promovisanju kvalitetne brige o deci i mladima i kvalitetnog obrazovanja za decu (0-18 godina), mlade i njihove roditelje, kao i na pružanju podrške mladima u pronalaženju svog mesta u Srbiji.

Udruženje za odbranu ćirilice "Dobrica Erić"

„Ćirilica“ Beograd će, kao i ostala srodna udruženja, stalno insistirati na obavezi države da sprovodi Ustav po pitanju ćirilice, a ne da ćirilica ostane u Srbiji na nivou folklornog značaja.

Pametno i bezbedno

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenulo je platformu za razvoj informacionog društva, pod sloganom „Pametno i bezbedno – Smart and Safe“. Cilj ove inicijative je edukacija i podizanje svesti o neophodnosti brzog, pravilnog i usmerenog uključivanja građana, obrazovnog sistema i privrede u savremene digitalne tokove.

Drug nije meta

Statisika kaže da je u Srbiji svako četvrto dete žrtva vršnjačkog nasilja. Ono što ne kaže, jer to niko ne ume da izračuna, jeste broj ožiljaka koje zlostavljanje od strane vršnjaka ostavlja na dečjoj duši.

Korak po korak, preventivni programi

Edukacija, ohrabrenje i podrška našoj deci, mladima i ostalim građanima da odole pritiscima da koriste psihoaktivne supstance i izaberu zdrave stilove života!

Ko nam truje decu

Poluobrazovani ljudi bez ikakvog morala su naše živote uzeli u svoje ruke. Propaganda najnižih pobuda zarad ličnog bogaćenja se mora zaustaviti. DOSTA JE BILO !!!

Youth Heroes

Želja pokretača konkursa je da se mladi heroji u Srbiji izvuku iz anonimnosti, predstave javnosti i promovišu kako bi postali inspiracija, ponos i uzor za cele generacije.

ORCA

ORCA je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu da brinu o prirodi i dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

Ars et Norma

Ars et Norma projekti pokrivaju dve naizgled iskljucujuce oblasti, umetnost i zakonodavstvo. U modernoj marketinskoj ekonomiji, ova dva polja su povezana kroz globalni industrijalizovani biznis zabave, bez cijeg postojanja umetnost danasnjice ne bi mogla pronaci put do konzumenta.

Ulice za bicikliste

Borba za bolji biciklistički Beograd. UG Ulice za bicikliste je zvanično registrovano 15.12.2012. godine, jer se isto u međuvremenu razvilo i javila se potreba za daljim, zvaničnim napretkom.

Pogledaj oko sebe

Pogledaj prirodu koja te okružuje.Ona nije samo u planinama, rekama i selima koja su daleko od gradske gužve.

Somborski edukativni centar

Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa.

CEPORA

Misija CEPORA-e je da primenom savremenih znanja nauke o prevenciji unapredi emocionalni i socijalni razvoj dece i omladine.

Centar Srce

Centar “Srce” sa sedištem u Novom Sadu je volonterska, nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva.

Share This