Branimir Lokner – 5 minuta i više sa

Branimir Lokner je rođen 1961 godine u Zemunu. Novinarstvom je počeo da se bavi 1980. godine, sarađujući u časopisu “Džuboks”. Prvetekstove za pomenuti magazin napisao je novembra meseca 1980-e. Tokom 80-tih godina, pisao je i sarađivao u velikom broju listova, časopisa, magazina, poput : “Rocka”, “Stava”, “Glasa Omladine”, “Nona”, “Omladinske Iskre”, “Valtera”, “Zum Reportera”, “Dnevnika”… Tokom 90-tih, sarađivao je i pisao za časopise i magazine : “TIN”, “Građanin”, “Yu Rock Magazin”.

Paralelno kao muzički urednik radio na programima “Radio Beograda 202”, “Radio Jugoslavije”, “Radio Pingvina”, “Radio Politike”. Kao kritičar sarađivao je na “lll kanalu RTS-a”, “NS Plusu”, “TV Politici”. Bio je urednik u izdavačkoj kući “ITV Melomarket”, kasnije “IT MM”, kao i u periodu 2006-2009 u “PGP RTS”-gde je bio na mestu urednika tkzv. arhivskih izdanja, edicije “Retrologija”. Objavio je dve knjige kritika : “Kritičko pakovanje” (1994.) i “Kritičko pakovanje 2” (2002.) Od 2002. godine okreće se pisanju za Internet portale.

Više snimaka možete pogledati na kanalu Time Machine Music TV.

5 minuta sa – Goran Šobić-Sirano

5 minuta i više sa – Dejan Škopelja-Škopi

5 minuta i više sa – Rade Bulatović Cheya

5 minuta sa – Asim Sarvan

5 minuta i više sa – Miško Plavi

5 minuta i više sa – Marko Milivojević

5 minuta sa – Nikola Radivojević (Digresija)

5 minuta i više sa – Igor Marojević

5 minuta i više sa – Branko Isaković

Share This