Ideja i nastanak

Asocijacija NEKI ROK je nastala kao logičan odgovor na trenutna svetska dešavanja koja utiču negativno na pojedinca i njegovu ličnost. Sva ta dešavanja imaju za cilj uništenje porodice kao prirodnog polazišta pojedinca. Načini pomoću kojih se to postiže su raznovrsni. Ekonomska kriza prevashodno stvara jaz između želja i mogućnosti. Droga kao odgovor na realnost i pokušaj bežanja iz iste ima za cilj uništavanje volje pojedinca i kroz prizmu ekonomske krize odvodi čoveka u kriminal, prostituciju, sekte. Kombinacija sintetičkih droga i rave muzike ima za posledicu uništavanje ćelija mozga. Kada se tome pridoda i stvaranje anacionalnog bića kroz zamenu kultura i zapostavljanja najvećih vrednosti stečenih poreklom, dobijamo pojedinca bez sopstvenog identiteta i stavova pa samim tim i pojedinca sa kojim se može manipulisati. NEKI ROK je povratak porodici, dakle i nama samima.

Mi sviramo neki rok pun optimizma, radosti, prirodnosti, dakle života. Zalaganjem za povratak prirodnog u život, podsećamo na prave vrednosti i otvaramo mogućnosti da mlad čovek može reći pokret to sam ja, neki rok to sam ja, ja sam ja…

Pošto smo još uvek u fazi izrade prezentacije nemojte zameriti na nekompletnosti sadržaja i eventualnim tehničkim nedostacima. NEKI ROK će svakako doživeti značajne izmene u sadržajnom smilu u narednim nedeljama. Cilj nam je da ova lokacija bude svojevrstan portal koji će najavljivati, promovisati i pratiti sve kulturne i druge događaje koji doprinose afirmaciji naših ideja. Vaše primedbe, predloge i savete možete poslati na asocijacijanekirok@gmail.com

Na ovoj adresi ćete moći da pronađete:

 • Prezentacije konkretnih akcija organizacija čije specifično delovanje utiče na kvalitet života u najpozitivnijem smislu.

 • Najave koncerata, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao i tekstualne i nadamo se foto izveštaje sa njih.

 • Intervjue sa muzičarima ili ljudima koji kao pomažući članovi imaju značajan udeo u promociji rock muzike koju smo mi odabrali kao način prezentacije naših ideja.

 • Mogućnost da putem e-maila postavljate pitanja za unapred najavljenog gosta u rubrici intervjui.

 • Spisak klubova u kojima se održavaju žive svirke kao primer kreativnog delovanja.

 • Informacije o izdavačkim kućama i najnovijim izdanjima iz oblasti rock muzike.

 • Prezentaciju aktivnosti na polju očuvanja etno baštine.

 • Linkove na sajtove koji se bave promocijom kulture (bioskopi, pozorišta, izložbe i sl.)

 • I naravno, ono najbitnije, mogućnost učlanjenja u pokret

Ciljevi pokreta “Neki rok”

Simbol pokreta je podignut palac koji na prvo gledanje označava gest kojim se daje podrška nekom delu uz odobravanje i blago divljenje. Naziv neki rok karakteriše rok kao jednu od mnogih vrsta rock’n’roll muzike, a u ovom slučaju nedefinisanu. Ali značenje je dvojako i označava podignut palac na život, a neki rok označava vremenski rok, takođe neprecizno definisan. Jednom rečju “život” uzet u naše ruke.

Ovime se potvrđuje da asocijacija NEKI ROK ne bazira svoj rad na uskom i isključivom delovanju u oblasti rock muzike već je sveobuhvatna u onoj meri koliko može da doprinese da nam život bude bolji a odnos prema njemu efektniji. Rock’n’roll je samo način prenošenja ideja i stavova na način na koji to mi kao članovi ove asocijacije najbolje umemo, a od raznolikosti interesovanja i umeća naših pomažućih članova zavisiće i dijapazon oblika delovanja.

Promotivno-osnivački koncert rok pokreta pod nazivom NEKI ROKodržan je 06.10.2001. u Domu omoladine, sa učešćem grupa Zid mortal – Beograd, Šablon – Beograd, Akt – Kragujevac, Steelfon – Beograd. Dali smo sebi neki rok za NEKI ROK.

Ceo nastup je osmišljen kao multimedijalni projekat. Scena je postavljena u vidu sobe u kojoj su pored instrumenata i opreme bili postavljeni televizor, video, lampa, slika i sto sa kompijuterom. U “sobi” je za vreme koncerta “živeo” glumac, dok su bendovi, ustvari, interpretirali njegov život.

Da bi obezbedili što podrobnije informisanje, kako medija, tako i publike, pre koncerta smo izdali multimedijalnu cd-kompilaciju koja sadrži 12 pesama, tri spota i bogat informativni buklet.

Pokret ima za ciljeve:

 • povratak autorskim pesmama sa akcentom na maternjem jeziku,

 • promovisanje gitarske svirke, preciznije vraćanje mladih gitari,

 • promovisanje pomalo zapostavljenih mesta na kojima se nakada svirao rock’n’roll,

 • promovisanje demo bendova,

 • povratak prirodnom načinu razmišljanja i emancipacija sistema duhovnih, a ne materijalnih vrednosti,

 • neprikosnoven stav o štetnosti zloupotrebe droga,

 • promovisanje dvopolne ljubavi uz upotrebu zaštitnih sredstava,

 • programi zaštite životne sredine, i širi osvrt na ekologiju uopšte,

 • izvlačenje običnih ljudi iz politike i politike iz njihovih života,

 • isticanje kvaliteta našeg naroda i naše kulturne baštine kao jedne od bitnih karatkteristika našeg biološkog bića i mentalnog sklopa (naravno ne na štetu drugih naroda)

 • aktivna promocija sporta kao važnog faktora zdravog i prirodnog života i načina razmišljanja

 • učešće u humanitarnim akcijama i sviranje koncerata istog karaktera, a sve s ciljem uticaja na mlade da na kvalitetan način oplemene svoj život. Za nas je taj način rok. Tačnije NEKI ROK.

Share This