Startuj.com

Startuj.com je sajt posvećen mladima, njihovim interesovanjima i potrebama. Njihova misija je da u procesu zapošljavanja i razvoja karijere pružeo podršku mladim ljudima. Startuj.com pruža infomacije o aktuelnim programima stipendija i studija, kao i prilikama za početak karijere i usavršavanje. Pored toga, na njihovom sajtu mladi će moći da pronađu savete iz oblasti edukacije, izbora karijere i pronalaska posla.

Startuj.com teži da mladima pruži savete, usmerenje i oslonac kako bi, na pravi način u sebi otkrili ono što ih motiviše, pokreće i navodi na proaktivnost. Takođe, teži da kroz neprekidan izvor informisanja probudi samoinicijativu i odlučnost u ostvarivanju sopstvenih ambicija i težnji.

Telefon: 024 41 56 214
064 49 59 765

E-mail: kontakt@startuj.com

Web adresa: startuj.com

Share This