Diskusioni forum: “Pravoslavni doprinos anglikanskoj liturgiji i sakramentologiji” u DOB-u

 

Foto: promo

 

Osnova anglikanske liturgijske prakse koja se bazira na „Knjizi zajedničkih molitava“ izrasla je iz viševekovnog iskustva novozavetnih hrišćana, patrističkoga doba i Reformacije. Liturgija „Knjige zajedničkih molitava“ je reformisana liturgija, međutim cilj njenih uređivača nije bio da se sve do tada učinjeno na polju liturgije ukloni i napiše potpuno nova liturgija (ili pak da se liturgija ukloni iz crkvene prakse), već da se sadržaju liturgije podari smisao u skladu s reformacijskim načelima. Liturgija „Knjige zajedničkih molitava“ ima i svoju ekumensku dimenziju koja se posebno odnosi na pravoslavlje. Hrišćani, i pored velikih raskola koji su se zbili u 11. i 16. veku, ipak baštine zajedničku istoriju u kojoj su nastali predivni bogoslužbeni obrasci. Takođe, u drugom delu programa, biće predstavljeno prvo srpsko izdanje „Hajdelberškog katehizma“ (1563) kao jedno od najznačajnijih dela tradicionalnog protestantizma.

Organizacija: Dom omladine Beograda u saradnji sa Hrišćanskim udruženjem “IPOSTAS” i Biblijskim kulturnim centrom.

Učestvuju: dr Džejson Paterson, Reformisani episkopalni fakultet; dr Jasmin Milić, Hrišćansko udruženje Ipostas; Majkl Vinston, Kranmer teološki fakultet; Jovan Blagojević, Biblijski kulturni centar. Moderator: Sergej Beuk, Dom omladine Beograda.

03.06.2024.

Share This