Klikni bezbedno

Načini kako se ugrožava bezbednost dece na Internetu

Čet je vrlo popularan kod mladih pa tako i vrlo privlačan za one koji žele nekom da naude. Nasilje na chetu najčešće podrazumeva preteće poruke koje jedna ili više osoba upućuju drugoj osobi/detetu.

Problem: Facebook – društvena mreža na kojoj administratori ne uspevaju da u startu eleminišu profile i stranice koje krše pravila korišćenja, u našem kontekstu lažne profile, maliciozne aplikacije i profile koji šire govor mržnje ili vrše elektronsko nasilje.

Phishing (fišing) je proces prevare korisnika da ostavi svoje kredencijale (pristupne podatke) kradljivcu.

Kradljivac takođe koristi gore navedenu metodu da korisnika zaintrigira sa veoma zanimljivim sadržajem, i u iščekivanju da što pre vidi taj sadržaj korisnik ne obrati pažnju da prepozna da je u pitanju prevara. Korisniku se pojavljuje stranica za ponovno logovanje, i kada korisnik unese svoje podatke, oni se prosleđuju kradljivcu, i na taj način dolazi do krađe i otimanja profila.
Hakerisanje je takođe oblik e-nasilja (ali je istovremeno visokotehnološki kriminal), kada hakeri koriste svoje napredno kompjutersko znanje i veštine da bi neovlašćeno ušli u tuđe kompjuterske sisteme i time naneli štetu korisniku ili ostvarili određenu dobit ili korist za sebe.

Zaštita dece na Internetu podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na Internetu (surfovanje, četovanje, korišcenje društveno-socijalnih mreža, online igrice). Cilj je zaštiti decu od neprimerenih sadržaja, negativnih efekata korišćenja Interneta i podići nivo svesti i znanja o tome na koji način virtuelna stvarnost utiče nadecu i dokle smeju da se upuštaju u digitalni svet, a da to bude bezbedno i bez posledica.

Zloupotreba Interneta se ne odnosi samo na najčešću asocijaciju koja se javlja u vezi sa ovim terminom – pornografiju, već se odnosi i na veb-sajtove sa štetnom tematikom – poputsamoubistava, anoreksije, otmica, abortusa, nacizma, droge, itd. Sajtovi sa „korisnim“ savetima i nekredibilnim tekstovima, takođe su veoma opasni, utoliko više što ne privlče veliku pažnju ali umnogome utiču na maloletnike, što dovodi do posledica koje se kreću u rasponu od fizičkih povreda do bolesti, pa čak i smrti.

Na Internetu postoji nekoliko hiljada organizacija koje se bave nekim od mnogobrojnih načina iskorišćavanja dece. Veliki broj tih organizacija legalno su prijavljena preduzeća, humanitarne ilinevladine organizacije sa pravnim identitetom. Njihovo predstavljanje u javnosti nedvosmisleno upućuje na službe za pružanje raznih vrsta pomoći, počev od humanitarnih materijalnih donacija, preko psihološke pomoći ugroženim grupama (deci razvedenih roditelja, deci sa lošim materijalnim i socijalnim statusom, itd.), pa sve do poslovnih ponuda sa dobrim i sigurnim zaradama. Međutim, ispod „šarenog plašta“ primamljivih mogućnosti za bolji život najčešće se kriju ciljevi trafikinga, prostitucije, raznih vrsta krađa i drugih načina iskorišćavanja žrtava. S druge strane, postoje anonimni sajtovi iza kojih stoje kriminalističke grupe koje deluju potpuno ilegalno, dok u treću grupu spadaju pojedinci (psihijatrijski slučajevi) koji imaju direktan pristup žrtvi u nameri da ostvare svoje ciljeve, od kojih je na prvom mestu seksualno zlostavljanje. Zajednička osobina takvih „lovaca“ jeste njihov neverovatno „iskren“ nastup, pun emocija, razumevanja i saosećanja prema potencijalnoj žrtvi.

Najčešći oblici zloupotrebe dece na internetu:

Trafiking
Krađa
Blud
Sugestija
Vrsnjacko nasilje
Krađa– u direktnom ili indirektnom obliku je još jedna u nizu vrsta zloupotrebe maloletnika preko interneta. Na sajtovima se često nudi pomoć tipa savetovališta koje ima za cilj prepoznavanje psihološkog profila maloletnika oko kojeg se naizgled stvara prijateljsko i zaštitničko okruženje. U drugim varijantama u istu svrhu moguće je iskoristiti informacije o brojevima kreditnih karticakojima maloletnik plaća svoje učešće u nagradnim igrama.

Blud– jedan od najrasprostranjenijih oblika zloupotrebe dece. Statistički je dokazano da je svaka četvrta devojčica i svaki šesti dečak dožive neki oblik seksualnog zlostavljanja. Napadi na njih uglavnom počinju druženjima na forumima i u Chat sobama, sistemom lažnog predstavljanja „lovaca“. Posledice, psihološke, a neretko i fizičke prirode, na njoj ostaju trajno i kao takve, u potpunosti se podudaraju sa klasičnim zlostavljanjem ili silovanjem.

Sugestija– oblik napada sa ciljem da se žrtva navede na samopovređivanje, svesno ili nesvesno. Ova vrsta napada opasna je naročito stoga što može da rezultira teškim bolestima, pa čak ismrtnim slučajevima. Lakši vidovi delovanja sugestijom na potencijalnu žrtvu, mogu se naći na sajtovima čiji sadržaji obiluju raznim vrstama dijeta, telesnih vežbi i sličnih aktivnosti. Ciljnu grupuovakvih sajtova čine u najvećoj meri devojčice tinejdžerskog uzrasta.

Vršnjačko nasilje– Vršnjačkim nasiljem putem interneta naziva se podsticanje grupne mržnje, napadi na privatnost, uznemiravanje, praćenje, vređanje, nesavestan pristup štetnim sadržajima i širenje nasilnih i uvredljivih komentara. Ono može uključivati još i slanje okrutnih, zlobnih, nekad i pretećih poruka, kao i kreiranje internet stranica koje sadrže priče, crteže, slike i šale na računvršnjaka. Takvo nasilje odnosi se i na postavljanje fotografija vršnjaka na galerijama sajtova, uz zahtev posetiocima da ih procenjuju po određenim karakteristikama, odnosno da glasaju za osobukoja je najružnija, najnepopularnija ili najdeblja u školi.

Program zaštite dece na internetu

Najbolja zaštita jeste da u svakom momentu znate sta vaše dete radi na Internetu. Postoje softveri koji beleže šta je sve radjeno na računaru, adrese koje su posećivane i sve to snima u odredjene log fajlove sa tekstom koje je vaše dete kucalo (chat programi, dopisivanje, fejsbuk itd) tako da ćete uvek biti u toku šta vaše dete radi.[2]

K9 WEB protection predstavlja program veličine dva do tri MB, kojim na jednostavan način možete zabraniti, pratiti ili limitirati odredjene veb-sajtove, upotrebu chat klijenata i ostalih online alata. Na sajtu pored navedenog postoje još i programi za prečišćavanje sadržaja. Ovi programi su napravljeni tako da prepoznaju sadržaj web stranica koji bi mogao da bude štetan za mlade korisnike. Ti progami omogućavaju odraslima, koji brinu o deci, da spreče dete da posećuje te neprimerene veb-sajtove. Programi za prečišćavanje koriste tri glavna modela: crnu listu, belu listu i neutralnu listu. Crna lista blokira prilaz upisanim sajtovima, dok bela lista omogućava odlazak samo na navedene sajtove, blokirajući sve ostale.

Postoji mnogo proizvođača softvera koji su napravili specijalizovane web čitače za decu. To nisu samo klasični čitači kao Internet Explorer ili Firefox, već predstavljaju čitav jedan zatvoreni svet koji je napravljen tako da bude siguran za decu, a da im ipak dopusti da (donekle) surfuju Internetom. Ovakvi programi po pravilu su šareni i imaju mnogo zvučnih efekata tako da privlače pažnju dece, a često su i „nafilovani” gomilom sadržaja – od pristupa online Flash igrama, preko predefinisanih portala za decu, pa sve do spiska proverenih web stranica sa sadržajima primerenim datom uzrastu.

Najpoznatiji Veb čitači za decu: Buddy Browser, PikLuk, My Kids browser , KidZui, KidRocket, Surf Knight, Zac Broswer.

Najpoznatiji program za roditeljsku kontrolu: NetNanny, CyberPatrolParentalControls, SafeEyes, SentryPC, KidsWatch, Time Sherif, Web Watcher, Time Boss …..

Web adresa: kliknibezbedno.wordpress.com

Share This