Nurdor

Svakom detetu obolelom od raka mora biti dostupno najbolje moguće lečenje i nega, kao i psiho-socijalna podrška celoj porodici kako bi što lakše prebrodili dugotrajno, bolno i iscrpljujuće lečenje. Kroz brojne programe Nurdor se trudi da informiše i osnaži roditelje i decu, ali i da svim ljudima pruže sve informacije o raku i načinu na koji mogu da pomognu.

Veruju da je unapređenje kvaliteta lečenja i života dece obolele od raka u Srbiji zajednička Misija svih nas kojoj svako može doprineti na svoj način, predano i kontinuirano se zalažu za prava dece i njihovih porodica, uvažavajući  različitosti i poštujući posebnost svakog pojedinca.

To su roditelji i prijatelji dece lečene od raka i njihovih porodica ujedinjeni u misiji poboljšanja kvaliteta lečenja i života obolele dece i njihovih porodica. Osnovani 2003. godine u Beogradu i od tada svakodnevno brinu o deci i roditeljima na području cele Srbije.

Kroz brojne radionice i savetovališta pružaju psiho-socijalnu podršku, pružaju i pomoć u ostvarivanju zakonskih prava, obezbeđuju najsavremenije uslove na hemato-onkološkim odeljenjima, edukuju roditelje, decu, medicinsko osoblje, volontere i širu javnost.

Web adresa: www.nurdor.org

Share This