Prevent

Udruženje „Prevent“ osnovano je 2004. godine inicijativom mladih ljudi: studenata, srednjoškolaca i lekara sa ciljem unapređenja kvaliteta života ljudi, posebno mladih u riziku i marginalizovanih populacija.

Osnivačka skupština udruženja održana je 30. marta 2004. godine, a udruženje je registrovano 14. maja 2004. godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Počev od 19. jula 2011. godine Udruženje „Prevent“ je evidentirano u Agenciji za privredne registre pod brojem: BU 7585/2010.

U dosadašnjem periodu realizovano je preko 60 projekata iz oblasti prevencije bolesti zavisnosti, promocije zdravog stila života, smanjenja štetnosti, motivacije za lečenje, prevencije polno i krvno prenosivih infekcija, testiranja na HIV i hepatitis, promocije ljudskih prava i ravnopravnosti, poboljšanju statusa marginalizovanih grupa, borbe protiv stigme i diskriminacije, promocije kulture, povećanja zapošljivosti, i edukacije o različitim temema.

Prevent je akreditovan za sprovođenje programa omladinskog rada u NAPOR-u (Nacionalna asocijacije praktičara/ki omladinskog rada), član Krovne organizacije mladih Srbije, Y-peer mreže, Vojvođanske HIV mreže, Koalicije za smanjenje štetnosti i stranih mreža IDPC, Correlation, AIDS Action Europe, Healthy Network, Vienna NGO, i osnivač Drug policy network South-East Europe, a sarađuje sa velikim brojem institucija i organizacija u zemlji i inostranstvu.

Web adresa: www.prevent.org.rs

Share This