Psihološko savetovalište za mlade

Psihološko savetovalište za mlade je volonterski projekat Novosadskog humanitarnog centra, u kojem psihoterapeuti – volonteri pružaju besplatne usluge emotivne podrške, psihološkog savetovanja i psihoterapije građanima Novog Sada.

Volonteri na ovaj način imaju uslove za stručni rad, organizacionu podršku u terapeutskom radu i priliku da stiču vredno iskustvo, istovremeno doprinoseći stvaranju humanog društva, što je misija NSHC-a.

Rad Savetovališta odvija se u prostorijama NSHC-a na Novom naselju, Bulevar vojvode Stepe br. 1. Prostorije se koriste za individualna savetovanja, radionice, edukacije i sastanke. U održavanje ovih aktivnosti volonteri ulažu svoje vreme i znanje, a NSHC sopstvene raspoložive resurse.

Novosadski humanitarni centar (NSHC) je neprofitna i dobrotvorna organizacija koja doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženom stanovništvu, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje. NSHC pruža usluge psiho-socijalne, obrazovne i druge podrške posebno osetljivim grupama u društvu, među kojima izbeglim i raseljenim licima, Romima, starijim osobama, deci i mladima, žrtvama nasilja i drugim

Web adresa: savetovaliste.nshc.org.rs

Share This