UNICEF

UNICEF je Dečiji fond Ujedinjenih nacija. To je visoko priznata svetska organizacija koja se bavi pravima i dobrobiti dece.

Počeli su sa radom 11. decembra 1946. godine. Prisutni su u više od 190 zemalja i teritorija, Kroz sve što radi promoviše prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena.

UNICEF se u potpunosti finansira od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

UNICEF se u radu rukovodi Konvencijom o pravima deteta, koju su potpisale i ratifikovale skoro sve zemlje članice Ujedinjenih nacija kako bi se prava deteta uspostavila kao trajna etička načela i međunarodni standardi.

UNICEF sarađuje sa svim državama i vladama, gradi strateška partnerstva sa korporativnim sektorom i medijima i sarađuje sa lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva i nezavisnim institucijama kako bi se obezbedila sistematska podrška deci.

UNICEF u Srbiji pruža podršku naporima vlade da se stvori bolje i bezbednije okruženje za svako dete u zemlji.

Posebno se fokusira na ostvarivanje prava najosetljivijih grupa dece kako bi ta deca dobila iste šanse kao i ostala deca i mogla da dostignu svoje pune potencijale.

U Srbiji, kao i svuda u svetu, sarađuju sa vladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, nezavisnim institucijama za ljudska prava, privatnim sektorom i medijima.

Njihov zadatak je istovremeno i da budu glas dece da ukazuju na propuste, povrede i kršenja prava dece.

Konkretno, rade u sledećim oblastima:

 • Razvoj tokom ranog detinjstva
  • Zdravlje
  • Ishrana
  • Roditeljstvo
  • Učenje u ranom detinjstvu
 • Kvalitetno i inkluzivno obrazovanje
  • Učenje u ranom detinjstvu
  • Inkluzivno obrazovanje
 • Dečija zaštita
  • Jačanje ugroženih porodica
  • Nasilje nad decom
  • Pravda po meri deteta
 • Praćenje dečijih prava
 • Privatni sektor i društveno odgovorno poslovanje
 • Javno zagovaranje, komunikacija i društvena mobilizacija
 • Partnerstva i ambasadori
 • Vanredne situacije

Web adresa: www.unicef.org/serbia

Share This